Hoşgeldiniz  
İngilizce Simple Present Tense İngilizce Present Continuous Tense İngilizce Simple Past Tense İngilizce Past Continuous Tense İngilizce Present Perfect Tense Matematik Dersi Fen ve Teknoloji Dersi Sosyal Bilgiler Dersi Ödev Kapakları

SBSde Hatalı Olduğu İddia Edilen Sorular İptal Edilecek Mi?

| 25 Haziran 2013 | Eğitim Haberleri

SBSde Hatalı Olduğu İddia Edilen Sorular İptal Edilecek Mi?


2013 SBSde Hatalı Soru İddialarının Yankıları Sürüyor. Sorular İptal Olur mu?SBSde Hatalı Soru İddiaları Sürüyor. Sorular İptal Olur mu?


SBSde Hatalı Soru İptal Edilsin!


SBSde Almanca ve Sosyal Bilgilerde Hatalı Soru İddiası


SBSde Tüm Şikayetler İçin Tıklayın!

***
Yorumlarınız gelmeye devam ediyor.
 İşte hatalı olduğu iddia edilen sorulara yönelik eleştirel bir yorum daha;


Sn. Abbas GÜÇLÜ,
SBS 2013 ile ilgili olarak bazı soruların hatalı olduğu medyada net biçimde duyulmuşken, ilgililer ne yazık ki bu durumu ciddiyetsizce ve soğukkanlılıkla önemsizleştirme politikası sergilemektedir. 
Eğitim sistemini belirli bir esasa oturtamamış, eğitimin ve eğitimcinin özel okullara yönlenmesi maksadıyla Milli Eğitim bünyesindeki her olayda (sınavlar, atamalar, görevlendirmeler vs.) mensuplarını (eğitimciler ve öğrenciler) bezdirecek, motivasyonu düşürecek uygulamaların yaşandığı Türkiye gibi bir ülkede, nesli tükenmekte olan birkaç Anadolu Lisesini çocukları için gelecek umudu olarak gören Velilerin gözünde SBSnin önemini anlatmaya gerek yoktur sanırım.
Lakin, gelin görün ki, 2008 yılında yapılan son OKS ile birlikte zorluk derecesi ciddi biçimde azaltılarak, 2009-2012 dönemindeki 4 yıl boyunca benzer tip ve benzer standarttaki sorularla sadece bir sıralama öngören basit soru ağırlıklı bir sınav sistemi 2013 yılında format değiştirerek bütün öğrenci ve veliler için bir kabusun sebebi haline getirilmiştir.
Özellikle matematik soruları görsellikten uzaklaştırılarak, muhakeme ve sözel anlatıma dayalı bir yapıya büründürülerek, Fen Bilgisi sorularında da çeldiricilik kazandırmak adına anlam kaymaları yaratılmış sorularla öğrenciler zorlanmıştır. Bu konuda söylenecek o kadar çok şey var, ancak ben sizin dikkatinizi ve sizin aracılığınızla da önce kamuoyunun sonra da Milli Eğitim Bakanımızın dikkatini çekmeyi istediğim hususlara yönelmek istiyorum.
SBS 2013 A Kitapçığı Matematik 16, Matematik 15 ve Fen Bilgisi 13 soruları için dilekçe ile YEĞİTEKe başvuruda bulundum. Dilekçe ile belirttiğim çözümler ve iptal gerekçeleri EKli dosyada sunulmuştur. Bu sorular hakkında kısaca yorumlarımı yazmak istiyorum:
Matematik Soru 16: Üçgen olamayacağı halde üçgenmiş gibi çizilmiş bir soru metni ile birlikte, verilen 4 şıktan üçünde de üçgen olamayacağı halde üçgenmiş gibi çizilerek, bilinçli öğrencilerin ve onları yetiştiren bilinçli öğretmenlerin bilgileri ile alay edercesine yanlış sorulmuş bir sorudur bu. Bilimsel olarak yanlış olduğu kesin olan bu sorunun eğitimci kimliğine sahip aklı başında hiç kimse tarafından savunulur bir tarafı olmaması gerekir. Aksi taktirde Bilimsel olarak yanlış sorularla ölçme ve değerlendirme yapabilen bir sınav sistemi savunulmuş olur ki, bu Türkiye için utanç verici bir hata olur.
Matematik Soru 15 : Bir üçgende kenar orta dikme çiziminin sözel olarak anlatımına dayalı bir soru bu. Soruda bilimsel olarak hiçbir yanlışlık yok. Buradaki sorun, soruda ölçülmek istenen bilgi maalesef MEB.lığının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylarak Ege Bölgesinde okutulan Dikey Yayıncılık 8 Sınıf Matematik Kitabında yer almadığından, öğretmenleri tarafından da öğretilmemiştir. Aksine, bu kitabın Sayfa 107de verieln kenar orta dikme tanımı aynen şu şekildedir “Bir üçgende yükseklik aynı anda kenarortay görevi yaptığında kenar orta dikme olarak adlandırılır”. İşte çocuklarımıza öğretilen tanım budur. Bu tanıma göre, soruya doğru cevap verilmesi mümkün değildir. Çünkü, şıklarda “”yükseklik”, “kenarortay” ve “kenar orta dikme” cevapları ayrı ayrı verilmiştir. Bu durumda, aynı anda üç şık cevap olamayacağına göre, kenar orta dikme şıkkının işaretlenmesi de mümkün olamaz.”  Bu kitabı okuyan bir öğrenci mantık yürüttüğünde “yükseklik” veya “kenarortay” şıkların işaretleyebilir ya da boş bırakır. Bu nedenle, MEB.lığının onayladığı kitaba göre öğretilmemiş bu soru fırsat eşitliğine aykırı bir durum yaratmaktadır. 
Fen Bilgisi Soru 13: Bu soru, temelde çok basit olarak; aynı sıcaklıkta ve aynı kütlede iki buz parçasının -5 dereceden 0 dereceye gelecek şekilde ısınması ve 0 derecede erimesi için gereken ısı miktarlarının, erime süresinden bağımsız olarak aynı olacağı bilgisinin test edilmesini amaçlamaktadır.
Ancak, soruya çeldiricilik kazandırmak için, metinde zorlama yapılarak “buz parçalarının erimesinin tamamlandığı anda sudan alınan ısı miktarları” şeklide sorulduğu için, soruda anlam kayması meydana gelmiştir. İlk buz parçası eridiğinde, ikinci erimeyi tamalamadığı için, birinci buz 0 Cde su olaraak kaptaki sudan ısı almaya devam edecektir, ta ki ikinci buz erimesini tamamlayıncaya kadar. Bu durumda, kesin olan tek şey; buz parçalarının erimesini tamamladığı an olan ikinci buzun erimesini tamamladığı an esas alındığında cevap Q1>Q2 olacaktır. Bu cevap şıklarda yoktur. Bu durum bilimsel bir gerçektir.
Abbas Bey, sizden bir okurunuz ve bir veli olarak ricam, ekteki çözüm ve yorumların, bu konuda uzman dershane öğretmenleri tarafından incelenmesi ve doğruluğunun teyit edilmesidir. Doğru olduğunun tespit edilmesi halinde ise, bu soruların İPTALİ için desteğinizi bekliyorum.
Bu yanlış sorulardan dolayı, yaklaşık 13-14 puan düşük alarak mağdur olacak o kadar çok çocuk vardır ki.. Bu sınav sisteminde 3-5 puanla bile birkaç okul geriye gidildiği dikkate alınırsa, bu haksızlığa müsaade etmek ve bu şekilde bir yerleştirme yapmak büyük bir vebaldir.
İlginiz için şimdiden teşekkür eder, bu vesile ile mutlu edeceğiniz veliler adına minnettarlığımı bildiririm.
Esin CENAN

EĞİTİM AJANSI


202 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Facebook

EN SON HABERLER

Ping your blog, website, or RSS feed for Free