Rüzgarların Özellikleri Hakkında Bilgi

0
436

Rüzgarlar hakkında bilgi kısaca, rüzgarların özellikleri nelerdir nasıl oluşur

Rüzgarlar

Hareket halinde olan hava kütlesine rüzgâr denir. Başka bir tanımla, rüzgâr, yer değiştiren hava kütlesidir.

Rüzgârın hareketli belli bir yönde olup genellikle çoğu zaman yataya yakın­dır. Rüzgârın eğimi birkaç dereceyi geç­mez.

Rüzgâr yönlerinin birtakım yerel adla­rı da vardır. Meselâ Marmara havzasında kuzeyden esen rüzgâra Yıldız, kuzeydo­ğudan esene Poyraz, kuzeybatıdan ese­ne Karayel, doğudan esene Gündoğusu, güneydoğudan esene Keşişleme, güney­den esene Kıble, güneybatıdan esene Lo­dos, batıdan esene ise Gün batısı denir.

Bir rüzgârın hızı, onu meydana geti­ren Antisiklon ve Siklon merkezleri ara­sındaki basınç farkının değeriyle ve aynı zamanda mesafe ile de ilgilidir. Mesafe ne kadar kısa olursa eğim o kadar fazla olacak, dolayısıyla, hava akışı da (rüzgâr) o kadar şiddetli olacaktır. Birim mesafede (burada adı geçen birim mesafede bir coğrafî enlem olup 111 km.’ye eşittir) iki nokta arasında görülen ve milimetre cin­sinden ifade edilen basınç farkına Baro­metre Gradyanı denilir.

Hızlarına göre rüzgârları üç bölüme ayırabiliriz:

A)   Saniyedeki hızı 8 metreden az olan rüzgârlara, hafif esinti, hafif briz,

B)  Saniyedeki hızı 8 metre ile 15 met­re arasında olan rüzgârlara sert briz, şid­detli rüzgâr,

C)  Saniyedeki hızı 15 metreden fazla olan rüzgârlara, fırtınamsı rüzgâr, fırtına, şiddetli fırtına denir.

Bilindiği gibi hava akıcıdır ve bütün gazlar gibi bir genişleme özelliğine sahip­tir. Yeryüzünde birbirine komşu iki bölge­den daha tazla ısınanı üzerindeki hava, sıcaklığı arttığı için genişler, hafifler ve yükselir, bu yüzden oradaki basınç azalır, bir siklon (alçak basınç) alanı meydana gelir. Buna karşılık, daha serin olan böl­genin üzerindeki hava soğur ve sıkışır, böylece basıncı artar ve Antisiklon (yük­sek basınç) meydana gelmiş olur.

Rüzgârların yüksek basınç alanların­dan (Antisiklon) alçak basınç alanlarına (Siklon) alanlarına doğru esişleri, dünya­nın ekseni etrafındaki dönmesi nedeniyle sapmaya uğrarlar. Bu sapma siklon ve antisiklon alanlarında ve her iki yarımkü­rede birbirine uymaz. Kuzey Yarımküre’de, antisiklon alanlarında saat ibresinin hareket yönünde, halbuki Güney Yarımküre’de bu hareketin aksinedir. Siklon alanlarına gelince, hareketinin aksine, Güney Yarımküre’de ise bu harekete uygun bir şekildedir. Bu sapma Ekvatordan itibaren yüksek en­lemlere doğru artar. Böylece yüksek en­lemlerde rüzgârlar izobarlara (Aynı şid­dette esen noktaları birleştiren eğri) âdeta paralel olarak eserler.

Kaynak: www.eokul-meb.com

Bir önceki haberimiz olan Gırtlak Hakkında Bilgi Kısa başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER