MEB, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı duyurusu

0
1532

SINAVIN ADI: Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı.

SINAV YERİ: Ankara

SINAV TARİHİ VE SAATİ:  30 Ocak 2011 Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Personel kimlik kartı, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgeleri 24 Ocak 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.Sınav giriş belgeleri adaylar tarafından internet ortamından alınacak ve bağlı bulundukları kurum tarafından onaylanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,

b) İnceleme ve soruşturma % 25,

c) Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,

d) Genel kültür % 10.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru Ģık/Ģıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

ü Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bu duyuruda bulunmayan hususlarda MEB İlköğretim Müfettişleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği ile MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiĢim için adaylar 444 83 83 nolu EĞĠTEK Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar EĞİTEK tarafından yapılacaktır. Sınav soru ve cevap anahtarları 31 Ocak 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuçları 17 Şubat 2011 tarihinde PGM’ye teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ü Adaylar, eğitim müfettiş yardımcılığı yeterlik sınav sonucuna, sınav sonuçlarının ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla İtiraz edebileceklerdir. İtirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenerek sonuçlandırılır ve Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Yeterlik sınav sonucuna yapılan söz konusu itirazları PGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Yeterlilik Sınav Komisyonu’na bildirecektir.

Bir önceki haberimiz olan 2011 AÖF Harçları Ne Zaman Yatırılacak AÖF 2011 Açıköğretim Harçları 2011 başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER