İlahiyat Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soruları – Diyanet İşleri Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları

1
3304

İlahiyat Yeterlilik Sınav Soruları ,yeterlilik soruları Cevapları ,diyanet işleri yeterlilik soruları,2011 diyanet işleri yeterlilik sınavı soru cevapları

Soru 1 : ALLAH (cc)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir.

Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir Mükellef olan kimse bu sekiz fiili ameli yerine
getirmek mecburiyetindedir Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram g- Mekruh h- Müfsit

Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan ALLAH (cc)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği
hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz
Cevap : Farz denir (Beş vakit namaz Zekat Oruç Hac vb)

Soru 4 : Farzları terk haramdır inkar etmek küfürdür Farzlar iki çeşittir Farzı ayın ve farzı kifaye
Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır (Oruç Hac vb) b- Farzı Kifaye:
Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır
(Cenaze namazı kılmak Hafız olmak vb) ..

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir
İşleyene sevap özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi)

Soru 6 : Peygamber Efendimiz (sav)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet

Soru 7 : Sünnet iki kısımdır Sünneti müekkede sünneti gayri müekkededir Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir
(Sabah öğle akşam namazlarının sünnetleri namazları cemaatla kılmak vb)
b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir
(Abdesti kıbleye dönerek almak Ezanı dinlemek İşe sağdan başlamak vb)

Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak Kabe’yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için
yapılan belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir bir ibadettir ve itaattir
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak

Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan terk edilmesinde günah olmayan Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (sav)’in
bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir?
(Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi)
Cevap : Mübah

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların
terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır İnkarı ise günahtır (Zina yapmak domuz eti yemek yalan konuşmak vb)
Cevap : Haram

Soru 12: Haram iki kısımdır Haram li aynihi Haram li gayrihi Bunların tarifini yapıp misal veriniz
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir(Şarap zina vb)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir Sahibinin izni olmadıkça
o şeyden başkaları faydalanamaz (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla
beraberona aykırı olarakda bir delil ve işaret bulunup yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere
ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip
içmesi gibi)
Cevap : Mekruh

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan hükümsüz kılan kasten yapılması azabı gerektiren şeylere
ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir Namaz ibadetimizi camide kılarken
cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur
Cünüp ise şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış
olan kimsedir Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp sol elle sümkürerek yıkamak
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle)

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer
bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği talimirşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü

Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan gamet eden Hz Bilal Habeşi’nin
mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin

Soru 19: Namazın farzları on ikidir Bunlar iki kısma ayrılır Şartlar ve rükünler diye adlandırılır Altısı şart diğer altısı
ise rükündür Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır Namazın farzları dediğimiz şartları
ve rükünleri sayıp tarif ediniz
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme
B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak

Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir
Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler
Kadınlarda: Yüzleri elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir

Soru 21: Peygamber Efendimiz (sav)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür
Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz
Cevap : a- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır b- Kavli Sünnet: Sözleridir c- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır

Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren
haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı camilerde
kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber

Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için
abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti
bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır Çünkü bu amel abdest
ve gusül abdestinin yerine geçer Su görülünce de bozulur İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı
vardır Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir

Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz b- Camiye mescide giremez c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz d- Kabe’yi tavaf edemez

Bir önceki haberimiz olan 2011 - İlahiyat Yeterlilik Sınavı Soruları ve Cevapları başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

1 YORUM

CEVAP VER