Artuklular Hakkında Kısa Bilgi

0
579

Artuklu Beyliği Hakkında Bilgi Kısaca, Artuklular ne zaman nerede kurulmuştur özellikleri

ARTUKOĞULLARI

(Tarih)

Eksükoğlu adlı bir Türkmen emirinin neslinden geldikleri için Artukoğulları di­ye anılan bir Türk hükümdar sülalesidir.

Hanedanın bir kolu, 1098-1232 arasın­da Hısn Keyfa (bugün Hasankeyf) ve Amid’de (bugün Diyarbakır), bir kolu da 1104-1408 arasında Mardin ve Harput’ta (1185-1233) hüküm sürmüşlerdir.

Artukoğulları sülalesinin siyasi tarihi dört döneme ayrılır:

1-  Siyasi Birlik: Artukoğulları sülalesi kuvvetlenerek, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zayıflayışı sonunda siyasi birlik halini almaya başladılar. Haçlı Seferleri sırasın­da kazandıkları başarılar hem maddi hem de manevi nüfuzlarını artırdı.

2-  Bağımsızlık: Bu dönemde, Artukoğul­ları Selçuklular’ın yüksek egemenliğini, Abbasi halifelerinin dini nüfuzunu görünür­de kabul etmekle beraber, bağımsız bir devlet olarak hüküm sürmeye başladılar. Devleti hanedan üyelerinin ortak malı sa­yan eski Türk geleneği Artukoğulları’nda aynen görülüyordu. Ailenin bütün üyeleri kendilerine ayrılan yerlerde yarı bağımsız bir halde hüküm sürüyorlardı. Birbirleriy­le de başa geçme mücadelesi yapı­yorlardı.

3-  Çözülme: Bu dönemde Artukoğulla­rı Eyyubiler’in egemenliğini tanımak zo­runda kaldılar. Mardin’de siyasi ve askeri hiçbir önemi olmayan küçük bir prenslik haline geldiler.

4-   Çöküş: Bu dönemde Artukoğulları Moğol istilasından sonra Doğu Anadolu- da kurulan kuvvetli Türk beyliklerinin (Akkoyunlu ve Karakoyunlu) baskısı altında çöktüler.

Artuklular devleti zamanında büyük bir ekonomik gelişme olmuş, genel servet ve refah durumu yükselmiş, bunların ege­menliği sırasında köprü, kervansaray, ca­mi, medrese ve kaleler gibi büyük mimar­lık eserleri yapılmıştır. Bilim ve fikir çalış­malarını da korumuşlardır. Artuklular hakkında kısaca bilgi verdik.

Kaynak: www.eokul-meb.com

Bir önceki haberimiz olan Milli Eğitimin 2023 Hedefleri başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER