2012 Üniversite Tercih Rehberi – Bülent Ecevit Üniversitesi

0
3591

1992 yılında kurulan, 19 bin öğrenciye eğitim veren Bülent Ecevit Üniversitesi hakkında bilgiler:

Rektör: Prof. Dr.Mahmut Özer 

Kuruluş Tarihi: 11Temmuz 1992 

Bulunduğu il:Zonguldak 

Akademik Birimleri: FenEdebiyat, Tıp, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Ereğli Eğitim, DişHekimliği, Güzel Sanatlar, İletişim, Eczacılık ve İlahiyat olmak üzere 10fakülte,

3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı,Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 enstitü bulunmakta. 

Öğrenci Sayısı:19 bin öğrenci eğitim görmekte. 

Yabancı Dil Olanakları: Bilgisayar destekli tüm dil becerilerini kapsayan biriletişimsel metot kullanılmakta. İngilizce hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerAvrupa dil standartlarında B1 seviyesine gelmekte.

Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı: 62 profesör, 82 doçent, 243yardımcı doçent, 138 öğretim görevlisi, 85 okutman, 291 araştırma görevlisi, 12uzmanla toplam 913 akademik personelle eğitim vermekte. 

Burs Olanakları: Kısmi Zamanlı ÖğrenciÇalıştırma Programı’nda toplam 196 öğrenciye çalışma imkânı verilmekte. Ayrıca911 öğrenciye 37 bin 532 yemek fişi yardımı yapılmakta. 

Yurt Olanakları: Merkez Kampüs’teeğitim gören öğrenciler, KYK’ye ait yurt binalarında diğer birimlerde iseilgili kampüslerde bulunan öğrenci yurtlarında barındırılmakta. Zonguldak YurtMüdürlüğü toplam 2 bin 522 öğrenciye barınma imkânı sağlamakta. 

Kampus Olanakları: Üniversitenin Merkezkampüsü başta olmak üzere, 9 ayrı kampüsü bulunmakta. Merkez kampüsün kentiniçinde yer alması nedeniyle ulaşım ve barınma olanakları açısından öğrencileraçısından kolaylık sağlamakta.

Öğrenci Kulüpleri: 71 dış kampüs, 82merkez kampüs olmak üzere toplam 153 kulüp faaliyet göstermekte.

Erasmus, Farabi Değişim Programları:Erasmus kapsamında 19 ülkeyle toplam 58 anlaşması bulunmakta. Farabi kapsamında53 üniversiteyle değişim anlaşması mevcut. 

Öğrenciler Neden SiziSeçsin: Çünkü? Üniversitemiz her ne kadar 11 Temmuz 1992 tarihinde,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuş olsa da köklerimiz, 1924yılına, Yüksek Maadin ve Mühendis Mektebi’nin kuruluşuna kadar uzanır. Buyönüyle de üniversitemiz, ‘Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan ilküniversite’ unvanını taşır. Bünyesinden 2007 ve 2008 yıllarında Karabük veBartın olmak üzere iki ayrı üniversite çıkarma becerisini de gösteren üniversitemizin,20 yıllık deneyiminin ışığında, yeni adıyla da pek çok başarıya imza atmaya devamedecektir.    

İletişim Bilgileri: http://www.ecevit.edu.tr/

 

Bir önceki haberimiz olan 2012 Üniversite Tercih Rehberi - Celal Bayar Üniversitesi başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER