2011 Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

0
617

 

1 Ekim 2011 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür  Yardımcılığı Seçme

Sınavı Konuları ve Puan Değeri

 

KONULAR  – Puan Değeri

1. Türkçe‐Dil Bilgisi   –  Puan Değeri : %10

 

2. Resmî  Yazışma Kuralları    –   Puan Değeri : %5

 

3. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik   –    Puan Değeri : %10

 

4. T.C. Anayasası  –  (Toplam Puan Değeri : %9)

a) Genel Esaslar   – Puan Değeri :  %3

b) Temel Hak ve Ödevler    – Puan Değeri :  %3

c) Cumhuriyetin Temel Organları  –   Puan Değeri :  %3

 

5. Genel Kültür    –  Puan Değeri : %6

 

KANUNLAR      –    Toplam Puan Değeri : %60

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

7.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

9. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

10. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

11. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

12. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

13. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

14. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 

BAKANLAR KURULU

16. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders   ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Karar

 

YÖNETMELİK

17. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği LER

18. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

19. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

20. Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

21. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

22. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

23. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

24. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

25. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

26.  Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

27. Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Bir önceki haberimiz olan Tabletler bu sene dağıtılacak! başlıklı haberi de okumanızı öneririz.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER